DATABESKYTTELSES­BESTEMMELSER OG JURIDISKE INFORMATIONER

DATABESKYTTELSE

Offentliggjort d. 26.02.2024

Nedenstående informationer vedrører de forskellige websites, der er underlagt moderselskabets ansvar (WM SE), samt gælder i situationer, hvor WM SE tager kontakt til kunder, partnere og interessenter. Samtlige af nedenstående punkter er ikke nødvendigvis relevante i hver eneste situation. Af praktiske hensyn (færre administrative tilpasninger) angives situationerne dog som udgangspunkt i deres helhed, også selvom den pågældende databehandling ikke nødvendigvis finder anvendelse i de enkelte tilfælde (der indsamles f.eks. ikke samtykkepligtige data på alle websites).

WM AUTODELE ApS (herefter "WM AUTODELE", "vi" eller "os") respekterer og beskytter din ret til databeskyttelse og privatliv. Denne databeskyttelseserklæring beskriver

  • de data, som vi indsamler via vores websites (både offentlige og lukkede områder).
  • data du som kunde eller partner selv udleverer til os.
  • data om vores kunders køb.
  • dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger, samt hvordan du kan gøre disse rettigheder gældende.

"Personoplysninger" vil sige data, som på direkte eller indirekte vis gør dig identificerbar, f.eks. navn, e-mailadresse og købte produkter (hvis vi er i stand til at tilordne disse til din e-mailadresse / din kundekonto).

I FØLGENDE TILFÆLDE INDSAMLER VI PERSONOPLYSNINGER

Vi modtager personoplysninger fra eller om dig via dine aktiviteter, især dog i følgende tilfælde:

Via vores website:

Hvis du udtrykker ønske om at blive ringet op: Vi gemmer dit navn og dit telefonnummer, hvis du udtrykker ønske om at blive kontaktet telefonisk af os.

Kontakt: Hvis du beder os om at tage kontakt til dig, gemmer vi dit firma, din titel, dit efternavn og fornavn, dit telefonnummer, din e-mailadresse, din adresse og dit postnummer, så vi kan yde dig kompetent rådgivning gennem vores lokale salgssteder.

Prisforespørgsler: Ved prisforespørgsler gemmer vi dit firma og dit kundenummer samt titel, for- og efternavn, telefonnummer, e-mailadresse og indholdet af din besked.

Kunderegistrering: Som ny kunde hos WM AUTODELE gemmer vi som minimum dit efternavn og fornavn, din postadresse og din e-mailadresse. Frivilligt oplyste data såsom titel, firma, virksomhedsform, telefon og fax gemmer vi ligeledes.

Nyhedsbrev: Som kunde kan du vælge at abonnere på vores nyhedsbrev. I den forbindelse gemmer vi din e-mailadresse og dit kundenummer.

Besøg på vores website / e-mailkorrespondance:
Vi gemmer dataene vedrørende dit besøg på vores website (besøgte sider, informationer om den anvendte browser, din IP-adresse), det samme gælder data vedrørende den interaktive e-mailkorrespondance mellem WM AUTODELE og dig. Du finder yderligere oplysninger herom i afsnittet om cookies.

Udveksling via apps og sociale medier:
Når du bruger apps eller deler på sociale medier, behandles de udvekslede kontaktdata og andet indhold forskelligt afhængigt af udbyderen og kan også overføres til ikke-sikre tredjelande. I nogle tilfælde indhenter udbyderen selv samtykke i denne forbindelse, men i nogle tilfælde indhenter WM AUTODELE også samtykke til databehandling og dataoverførsel (f.eks. ved brug af WhatsApp).
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod WM SE's brug af dine personoplysninger til dataanalyse. Send i så fald en e-mail til info@wm-autodele.dk.
I tilfælde af annullering vil WM AUTODELE ikke længere kommunikere med dig via den pågældende kanal.

Værksteder, som har indgået partneraftaler med os, har mulighed for at oprette egne websites via vores webmodulsystem. Værkstederne er alene ansvarlige for indholdet af disse websites. Webmodulsystemet tilbyder et maksimum af muligheder for at kontakte dig via e-mail (gemme din e-mailadresse) eller udfylde en kontaktformular (navn, adresse, telefon, e-mail, anmodning).

Via eksterne websites:

Jobtilbud: Vi offentliggør ledige stillinger via specialiserede portaler. Når du søger en af vores annoncerede stillinger, videreledes din jobansøgning til os af den pågældende jobportal. I disse tilfælde er jobportalens driftsansvarlige ansvarlige for overholdelsen af databeskyttelsesbestemmelserne i forbindelse med indsamling og videreformidling af føromtalte data til os. Når vi har modtaget din ansøgning på en stillingsannonce hos os, modtager du en bekræftelse herpå. Bliver du efterfølgende ansat, lagres dokumenterne fra din jobansøgning i din medarbejdermappe. I tilfælde af afslag opbevarer vi ansøgningsdokumenterne i yderligere 6 måneder på grund af lovbestemmelser, før vi sletter dem fra vores systemer.

Via særaftaler:

Partneraftaler: Når kunder indgår aftale om at benytte vores værkstedskoncepter som partner, gemmer vi udover kundenummer og firma også kontaktoplysninger, internetadresse og navnet på firmaindehaveren. Det samme gælder partnere, som vi selv køber serviceydelser og/eller produkter af.

Bosch-hotline: Hvis du som kunde indgår en aftale om brug af Bosch-hotlinen med os, gemmer vi dit firma og dine komplette kontaktoplysninger (adresse, telefon- og faxnummer, e-mailadresse) samt det eller de anvendte tekniske diagnosticeringsværktøj(er). Navn, funktion og telefonnummer på hotlinens autoriserede bruger gemmes ligeledes.

Via indkøb:

Transaktioner:
Fra vores kunder indsamler vi data vedrørende køb (online, hos fysiske forhandlere, via telefon, ...). Herudover indsamler vi data fra kommunikationen mellem os og dig vedrørende returnering, ombytning eller indsendelse af produkter i forbindelse med garantiudnyttelse eller reparation.

Rabattildeling:
Kontantkøb med rabat er underlagt særlige juridiske bestemmelser. Køberens identitet skal i disse tilfælde altid kunne fastlægges. Derfor registrerer vi ved denne type køb altid dine personoplysninger og får disse kontrolleret af andre medarbejdere. Som afslutning på denne kontrol, dog senest efter 4 uger, slettes dine personoplysninger igen.

Via markedsføringskampagner:

Deltagelse i præmiespil, konkurrencer eller reklamekampagner:
Vi gemmer dit firma, dit navn og dine kontaktoplysninger, hvis du deltager i præmiespil, konkurrencer, eller reklamekampagner arrangeret af os.

Partnerarrangementer og messer:
Hvis du deltager i vores partnerarrangementer eller messer, gemmer vi som minimum dit firmanavn samt for- og efternavnet på den/de besøgende. Ved behov gemmer vi også pasnumre og fødselsdato (f.eks. ved udenlandske besøgende).

SÅDAN ANVENDER VI DE INDSAMLEDE PERSONOPLYSNINGER

Transaktioner / tilvejebringelse af serviceydelser:

Transaktioner:
Vi anvender dine personoplysninger til afvikling af dine køb, forsendelse af bekræftelser, kontrol af transaktioner for svigagtige aktiviteter, bearbejdning af returforsendelser, bearbejdning af reparationer og ombytning af produkter, besvarelse af kundeforespørgsler samt til hele den dermed forbundne kommunikation.

Lovpligtige krav:
Gældende lovgivning inden for f.eks. ophavsret, lov om skatter og afgifter, arbejdsmiljøloven, ligestillingsloven eller kriminalretten fastlægger i nogle tilfælde forskellige opbevaringsfrister for opbevaring af bestemte personoplysninger. Vi anvender dine personoplysninger til at opfylde disse lovkrav.

Administration af websitene:
Vi anvender dine personoplysninger til administration af din konto på vores website, samt til præsentation af serviceudbuddet fra dine valgte værkstedskoncepter. Vi anvender desuden dine personoplysninger med henblik på tilvejebringelse af andre tjenester, herunder bearbejdning af katalogbestillinger, forsendelse af nyhedsbrevet eller udbud af reklamekampagner samt kontrol af din identitet, hvis du skulle have glemt din adgangskode.

Præmiespil eller konkurrencer:
Hvis du vælger at deltage i et præmiespil eller en konkurrence arrangeret af os, bearbejder vi dine personoplysninger med henblik på at muliggøre din deltagelse i den pågældende konkurrence.

Sikring af vores aktiver:
Vi anvender eventuelt dine personoplysninger i forbindelse med foranstaltninger til opretholdelse af sikkerheden og integriteten af vores websites og vores virksomhed.

Det er tilladt for os at indsamle og anvende dine personoplysninger i forbindelse med alle ovenstående formål.

Dataanalyse:
Med dit samtykke kan vi indsamle data fra dit besøg på vores website, herunder informationer om de besøgte sider og anvendte tjenester, det kunne f.eks. være data vedrørende din elektroniske interaktion med e-mails sendt af os, disse data gemmer vi som "anvendelsesdata". Lagringen sker i den forbindelse ikke under dit navn, men i anonymiseret form under anvendelse af et ID-nummer. Vi anvender disse data med henblik på at indhente informationer om vores brugeres indkøbspræferencer, at tilpasse vores tilbud og websites efter dine interesser og præferencer, at løse problemer med websites, produkter og tjenester med henblik på efterfølgende optimering, samt at analysere trends og statistikker med henblik på at kunne præsentere vores indhold for dig på den mest attraktive og brugervenlige måde.

Du kan når som helst trække dit samtykke til anvendelsen af dine personoplysninger med henblik på dataanalyse tilbage. Send i så fald en e-mail til info@wm-autodele.dk.

ANVENDELSE AF PERSONOPLYSNINGER TIL MARKEDSFØRINGSFORMÅL:

Vi anvender eventuelt dine personoplysninger med henblik på markedsføring og markedsundersøgelser, for derigennem at indhente informationer om vores kunder og brugere samt med henblik på direkte markedsføring. Hvis vi tager kontakt med dig i markedsføringsøjemed sker det altid under overholdelse af gældende lovgivning. Det betyder helt konkret:

Vi kan kontakte dig per brevpost, hvis du ikke udtrykkeligt har gjort indsigelse mod modtagelse af brevpost.

Vi kan sende dig e-mails med informationer om produkter, som minder om produkter du allerede har købt, med mindre du udtrykkeligt har gjort indsigelse mod modtagelse af denne type e-mails.

Alle øvrige kontakthenvendelser med henblik på direkte markedsføring (f.eks. yderligere e-mails, SMS-beskeder) kræver dit udtrykkelige samtykke. Hvis vi sender dig markedsføringsmaterialer, indeholder disse kun reklamer for vores egne produkter.

Informationer vedrørende arrangementer (f.eks. messer, kundeevents, ...) offentliggør vi på forskellige platforme. Det være sig billedgallerier på internettet, messewebsites målrettet pressen eller videoer på YouTube. Du kan gøre indsigelse mod brugen af dine data og fotos lokalt hos arrangøren af det pågældende event (f.eks. ved at henvende dig til kundeservice). Lokalt på eventstedet vil der også være ophængt informationer vedrørende udøvelse af indsigelsesretten.

Du kan når som helst gøre indsigelse mod anvendelsen af dine personoplysninger med henblik på markedsføring og markedsundersøgelser eller direkte markedsføring. Send i så fald en e-mail til info@wm-autodele.dk.

COOKIES OG ANDRE TEKNOLOGIER

Vi anvender cookies og andre teknologier såsom pixel-tags. Cookies gør det f.eks. muligt for os at tilpasse et website efter dine interesser eller at gemme din adgangskode, så du ikke skal indtaste den igen ved hvert eneste besøg.

For flere oplysninger om dette emne bedes du se vores cookie-retningslinje.

OFFENTLIGGØRELSE OG VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Vi må gerne offentliggøre dine data over for andre virksomheder, eller dele dem med andre virksomheder med henblik på at opfylde opgaverne og formålene angivet i denne retningslinje. Hvad angår disse virksomheder, kan der være tale om virksomheder under WM SE eller eksterne tredjepartner, der muligvis også har sæde uden for dit bopælsland. Disse tredjeparter tilvejebringer forskellige serviceydelser såsom f.eks. værkstedskoncepter, afvikling af betalinger via forskellige kanaler eller realisering af vores markedsføringskampagner og messepræsentationer. For at kunne tilvejebringe disse serviceydelser er det nødvendigt, at vi videregiver dine personoplysninger til de implicerede virksomheder.

I henhold til autoriseringskonceptet fra Bosch, skal omsætning fra Bosch-dele fra kunder hos Bosch Car Service, fra Auto Crew eller Bosch-Modul-partnere f.eks. indberettes til Bosch hvert halve år. I forbindelse med forberedelser af messebesøg er det nødvendigt at videregive firmanavne og kontaktdata på de udstillende aktører til messeselskaber og koordinatorerne. Andre eksempler på sådanne serviceydelser omfatter kreditværdighedsvurderinger samt support og vedligeholdelse af vores IT-infrastruktur.

Når vi engagerer eksterne serviceudbydere, der på vores vegne bearbejder personoplysninger, gør vi brug af passende og rimelige foranstaltninger med henblik på kontraktligt at sikre, at dine personoplysninger kun anvendes til de fastlagte formål.

Vi må kun videregive dine personoplysninger, hvor dette er strengt nødvendigt med henblik på at opfylde lovkrav fra myndighederne, herunder med henblik på opretholdelse af den nationale sikkerhed eller i forbindelse med strafforfølgning, eller i forbindelse med juridisk beskyttelse og forsvar af vores virksomheder, herunder vores dattervirksomheder samt forretningsledelse, medarbejdere, juridiske rådgivere, repræsentanter, ordretagere og partnere, med henblik på at gennemføre stævninger eller indlede retssager samt gøre retskrav gældende, eller med henblik på implementering af vores anvendelses- og salgsbetingelser samt gennemførelse af vores indgåede aftalekontrakter.

Vi har tilladelse til at videregive dine personoplysninger til tredjepart, hvis vores aktiver i den forbindelse overføres helt eller delvist til tredjeparter. Forudsætningen herfor er, at der hos disse tredjeparter gælder databeskyttelsesbestemmelser, som lever op til de fastlagte databeskyttelsesbestemmelser i nærværende dokument, og at du, så vidt nødvendigt, har afgivet dit samtykke til dette skridt. På visse websites gør vi det muligt for dig at videregive dine personoplysninger til tredjeparter, f.eks. til partnervirksomheder og værksteder. Når du tager disse funktioner i brug, erklærer du dig samtidig indforstået med dataoverførslen. De overførte data er underlagt den pågældende tredjeparts databeskyttelsesbestemmelser. Vi har ingen indflydelse på disse tredjeparters anvendelse af dine personoplysninger, og påtager os af samme grund intet ansvar for tredjeparters anvendelse af føromtalte oplysninger. Du bedes undersøge de pågældende tredjeparters databeskyttelsesbestemmelser, samt måden og omfanget af deres anvendelse af dine personoplysninger.

Vi må videregive akkumulerede, ikke personhenførbare data om websitets brugere uden indskrænkning.

OPBEVARINGSFRISTER

Fristerne for opbevaring af dine personoplysninger følger gældende juridiske bestemmelser, ligesom de er fastsat ud fra den nødvendige opbevaringsvarighed i forhold til opfyldelse af de angivne opgaver og formål i dette dokument.

Når den juridiske hhv. nødvendige opbevaringsfrit er udløbet, slettes dine personoplysninger. Vi kan ikke slette dine personoplysninger, hvis den juridiske opbevaringsfrist endnu ikke er udløbet (f.eks. forskrifter vedrørende regnskabsaflæggelse), eller hvis andre juridiske grunde forhindrer en sletning, f.eks. kontraktmæssige forpligtelser.

SIKKERHED

Sikkerheden af dine personoplysninger er vigtig for os. Vi er klar over, at ingen databeskyttelses- og sikkerhedsstandarder eller tiltag nogensinde kan garantere fuldstændig sikkerhed. I henhold til bestemmelserne i denne retningslinje tager vi dog alle tænkelige forholdsforholdsregler i forhold til at garantere sikkerheden af de data, du overfører til os. Vi træffer forskellige foranstaltninger med henblik på at beskytte dataene mod tab, misbrug, uautoriseret adgang samt uautoriseret registrering, anvendelse, offentliggørelse, kopiering, modificering, ændring, destruering og lignende risici.

LINKS TIL ANDRE WEBSITES

Når vi på vores websites linker til andre websites, er dette tænkt som en service for vores brugere, eller som en gestus over for den pågældende tredjepartsudbyder. Vi har som udgangspunkt ingen kontrol over hverken de sider, vi linker til, eller de sider som måtte linke til os. I disse tilfælde påtager vi os hverken ansvaret for indholdet på disse sider, eller for overholdelsen af de i hvert tilfælde gældende databeskyttelseserklæringer. Vi anbefaler dig at læse databeskyttelseserklæringen for den pågældende tredjepartsudbyder grundigt igennem, for derigennem at få vished om dennes lagring, anvendelse og deling af dine personoplysninger.

Indsigelse og tilbagekaldelse af samtykke

Vedrørende de personoplysninger, som du har stillet til rådighed for os, eller som er blevet indsamlet inden for rammerne af denne databeskyttelseserklæring, kan du forhindre anvendelsen af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål vedrørende vores produkter og reklamekampagner. Via de forskellige fravalgsmuligheder kan du når som helst kontakte os, se i den forbindelse også punktet "kontakt". Muligheden for at gøre indsigelse gælder dog ikke for den kommunikation, der ikke har med markedsføring at gøre. Du kan når som helst trække et tildelt samtykke (f.eks. til modtagelse af nyhedsbreve) tilbage.

Hvis du ikke gør indsigelse mod anvendelsen af dine data til direkte markedsføring i forbindelse med brugeroprettelsen, kan der gå op til 30 dage, før din indsigelse/afmelding træder i kraft. Det samme gælder indsigelse mod et afgivet samtykke.

ADGANG TIL DINE PERSONOPLYSNINGER OG DINE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED SELVSAMME

Efter at have logget ind på deres profil kan kunderne se og ændre deres personoplysninger ved at trykke på knappen "Skift adgangskode".

Med henblik på at opnå indblik i og udøve dine rettigheder vedrørende ændring, sletning og begrænsning af samtlige øvrige data lagret hos os, anbefaler vi dig at henvende dig direkte til os via nedenstående kontaktadresse og under angivelse af stikordet "Databeskyttelse".

Hvis du i forbindelse med den direkte kontakt med WM AUTODELE får det indtryk, at dine personoplysninger og dine rettigheder hvad angår disse data, ikke er omfattet af tilstrækkelige beskyttelsesforanstaltninger, er det din ret at kontakte den tilsynsførende myndighed.

ÆNDRINGER AF DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRING

Denne databeskyttelseserklæring blev offentliggjort her d. 01.07.2022 og blev seneste opdateret d. 26.02.2024. Fremtidige ændringer af denne databeskyttelseserklæring bekendtgøres på denne side. Om nødvendigt informerer vi dig herudover per e-mail.

KONTAKT

Ansvarshavende

WM AUTODELE ApS
Risingsvej 63 1
DK-5000 Odense

Databeskyttelse

E-mail: info@wm-autodele.dk

Afmelding af nyhedsbrevet:

info@wm-autodele.dk

Tilsynsførende myndighed

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby
E-mail: dt@datatilsynet.dk